Z życia szkoły

 

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE

 

O jak to dobrze i miło,

gdy bracia w zgodzie żyją”

 

tymi słowami rozpoczął proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pastor Michał Walukiewicz  nabożeństwo  ekumeniczne  w Izbicy Kujawskiej 14.04.2014r., które prowadził przy współudziale ks. dr hab. Leonarda Fica – Proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP. Inicjatorem spotkania był Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza z Izbicy Kujawskiej. Wolontariusze z klasy IIa wraz z wychowawcą, którzy współpracują  z Fundacją Ari Ari podjęli próbę ratowania zabytków kultury, a mianowicie restaurowania cmentarza ewangelickiego w Izbicy Kuj..

W nabożeństwie uczestniczyli także zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Rozwoju Edukacji i Spraw Społecznych p. Włodzimierz Majewski, Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska p. Marek Śledziński, dyrektor M-GOK w Izbicy Kujawskiej p. Adam Myrta, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego p. Elżbieta Bąk, Dyrektor Gimnazjum im. A. Słubickiego p. Wojciech Graczyk

Po nabożeństwie zapalono znicze na grobach cmentarza ewangelickiego. Kolejnym punktem programu inaugurującego  prace  wolontariuszy z liceum było spotkanie młodzieży w szkole z prezesem Fundacji Ari Ari p. Longinem Graczykiem i zaproszonymi gośćmi Przedstawiono zakres dotychczasowych działań oraz plany związane z najbliższymi przedsięwzięciami. Prezentacja różnych aktywności fundacji zainicjowała dyskusję zaproszonych gości. Konkluzją spotkania było wyrażenie woli udzielenia pomocy ze strony fundacji w działaniach rozpoczętych przez wolontariuszy.

Warto zainteresować się tym wciąż pięknym obiektem, który bez znaczącego wsparcia mógłby popaść w całkowitą ruinę. Zniszczyć zawsze można, ale czy historia wybaczy?

 

 

<<galeria>>

M. Sadowska

 

 

„DRZWI OTWARTE”   w Zespole Szkół im Jana Kasprowicza
w Izbicy Kujawskiej

 

 

11 kwietnia 2014 roku Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej po raz kolejny przyjmował uczniów pobliskich gimnazjów, aby zaprezentować swoją bogatą ofertę edukacyjną oraz umożliwić zapoznanie się ze szkołą.

W czasie odwiedzin gimnazjaliści mogli obejrzeć pokazy z chemii i fizyki przygotowane przez licealistów pod kierunkiem nauczycieli przedmiotowych. Trzyosobowe reprezentacje poszczególnych szkół gimnazjalnych wzięły udział w potyczkach przedmiotowych z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, biologii, geografii i matematyki. Wyrównana rywalizacja sprawdzająca wiedzę i umiejętności zakończyła się zwycięstwem uczniów z Boniewa.

Oprócz zwiedzania budynku szkolnego szczególnym powodzeniem cieszyły się rozgrywki sportowe przeprowadzone na hali. Sześcioosobowe drużyny mieszane rywalizowały ze sobą w siatkówkę. Bezkonkurencyjne okazało się Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kuj.

O dobre wrażenia artystyczne zadbał zespół „No way”, który zaprezentował piosenki autorskie. W skład zespołu wchodzą przede wszystkim absolwenci Liceum Ogólnokształcącego często goszczący w murach naszej szkoły  oraz obecny uczeń klasy I-ej.

      Prezentacja szkoły zakończyła się rozdaniem nagród zwycięzcom w konkursach przedmiotowych i rywalizacji sportowej.  

 

 

<<galeria>>

 

W. Wąsik

 

 

"BRAMA do HISTORII..."

 

 Otworzyła się dla grupy młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej dnia 26.03.2014r. Przy współpracy z Fundacją Ari Ari rozpoczęto praktyczną część działalności związanej z ratowaniem zabytków kultury, tzn. odrestaurowanie cmentarza ewangelickiego na terenie miasta Izbica Kujawska. Grupa 16 uczniów wybrała się z opiekunem i konserwatorami zabytków na położoną niedaleko szkoły nekropolię i podjęła prace związane z oczyszczaniem nagrobków. Niesamowitym przeżyciem było odkrywanie kolejnych, dotychczas zapomnianych grobów.

Prace poprzedzone były warsztatami, w których młodzież uczestniczyła w listopadzie i grudniu 2013r. Licealiści uczestniczyli w wyjątkowej lekcji historii, podczas której wzięli udział w dyskusji moderowanej przez przedstawicieli fundacji. W trakcie kolejnego spotkania młodzi wolontariusze pogłębili swoją wiedzę z zakresu symboli rozpowszechnianych podczas spotkań narodowych i wojen.

Punktem kulminacyjnym działań jest nabożeństwo ekumeniczne, które będzie inauguracją współpracy z Fundacją Ari Ari. W duchu dialogu międzyreligijnego 14.04.2014r. w Kościele Parafialnym p.w. NMP w Izbicy Kujawskiej spotkają się ks. dr hab. Leonard Fic – proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP i  ks. Michał Walukiewicz – proboszcz parafii luterańskiej.

W nabożeństwie uczestniczyć będzie także młodzież z Zespołu Szkół  im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, która z ogromnym zaangażowaniem podejmuje wszelkie wyzwania związane z ratowaniem zabytków kultury naszej pięknej kujawskiej okolicy.

 

 

<<galeria>>

 

M. Sadowska

 

 

 

PRACA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

Klub Pracy OHP we Włocławku wspólnie z Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej rozpoczął 17 lutego realizację autorskiego programu pn. „Bliżej munduru”.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, zaś celem programu jest stworzenie możliwości bliższego poznania specyfiki pracy w służbach mundurowych, przekazanie informacji o możliwościach kształcenia oraz przygotowanie młodzieży do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do pracy w poszczególnych służbach. W ramach programu przewidziane są spotkania z przedstawicielami wszystkich służb mundurowych, a towarzyszyć im będą warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które przeprowadzi lider Klubu Pracy z włocławskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

W pierwszym dniu spotkania funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku omówił możliwości podjęcia dalszego kształcenia na uczelniach policyjnych. Zaprezentował wymagania, jakie stawiają poszczególne uczelnie, a w szczególności przedstawił przebieg procesu rekrutacyjnego oraz warunki, jakie musi spełnić młody człowiek, który chce zostać funkcjonariuszem policji. W kolejnych dniach młodzież spotka się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Służb Więziennych, Służb Ochrony „Delta” oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku.

tekst- OHP Włocławek

 

 

<<galeria>>

 

 

 

POWSTANIE STYCZNIOWE - 151 ROCZNICA BITWY POD CIEPLINAMI

 

10 lutego przypada 151 rocznica potyczki oddziału powstańczego powstania Styczniowego z wojskami rosyjskimi pod miejscowością Ciepliny na pograniczu gmin Izbica Kujawska i Babiak w woj. wielkopolskim. Ciepliny leżą na terenie parafii Modzerowo, stąd też w niedzielę 9 lutego w miejscowym, zabytkowym kościele została odprawiona Msza Święta w intencji poległych w Powstaniu. Wśród uczestników Mszy był Starosta Włocławski pan Kazimierz Kaca, radni Powiatu, panowie: Marek Jaskulski, Bogdan Sadowski, Marek Dorabiała, naczelnik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Spraw Społecznych Włodzimierz Majewski, delegacja nauczycieli i uczniów z pocztem sztandarowym z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, z panią dyrektor Alicją Sadowską, delegacja nauczycieli i uczniów z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych z Włocławka. Mszę Świętą w swej rodzinnej parafii odprawił ks. prof. dr hab. Witold Kujawski absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej. W homilii, która miała charakter historycznego wykładu przypomniał wydarzenia sprzed 151 laty, zaakcentował rolę kościoła w trakcie walk narodowo – wyzwoleńczych na Kujawach. Oprawę muzyczną przygotowała młodzież z POSSP pod kierunkiem swych nauczycieli i dyrektora, pana Piotra Umińskiego. Pieśni patriotyczne stanowiły doskonały wstęp do liturgii, podkreślając jej charakter. Po uroczystościach kościelnych delegacje udały się pod pomnik – mogiłę powstańców, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Wartę honorową przy mogile pełnili uczniowie z POSSP w strojach z epoki. Starosta składa tą drogą serdeczne słowa wdzięczności proboszczowi parafii Modzerowo księdzu Markowi Kasiorkiewiczowi za gościnność, serdeczność, a przede wszystkim za doskonałą organizację uroczystości i osobiste zaangażowanie się w kultywowanie pamięci o historycznych wydarzeniach „Małej Ojczyzny”. Podziękowania kierowane są również do mieszkańców gminy Izbica Kujawska za liczny udział w patriotycznej manifestacji.

 

tekst- Starostwo Powiatowe we Włocławku

 

 

<<galeria>>

 

 

 

ZMIENIAJ  NAWYKI - NIE KLIMAT

 

Mamy przyjemność poinformować całą Społeczność Szkolną, że uczennice kl. II Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej w składzie: Magdalena Jarmużewska , Daria Dadzibóg , Daria Kędzierska , Paulina Świergiel , Karolina Węgielewska wraz z opiekunem grupy "Eco Climate", panią mgr Mirosławą Biziorek, przystąpiły do konkursu "Aktywni dla Klimatu". Jest to konkurs organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie , w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu: <<ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT >>, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs łączy w sobie wiele dziedzin współpracy społecznej. Pozwala na rozwijanie więzi w środowisku lokalnym i budzi poczucie współodpowiedzialności za stan otoczenia , a w dobie zmian klimatu pozwala na skuteczne działania sprzyjające ich ograniczeniu. Na początku zajęliśmy się ankietowaniem i wnioskowaniem na temat nawyków i przyzwyczajeń , które są niekorzystne dla środowiska i klimatu. W związku z powyższym zaczęliśmy edukować młodszych i starszych kolegów a nawet i osoby dorosłe. Wyznaczyliśmy miejsca do zbiórki sprzętu AGD RTV.

Mamy nadzieję, że nasz udział w konkursie i działania z nim związane przyczynią się choć w małym stopniu do ograniczenia skutków zmian klimatu. Zwracając uwagę na ten problem chcielibyśmy aby choć przez moment każdy z nas zastanowił się co może sam pozytywnego uczynić dla klimatu. W końcu klimat jest jednym z czynników warunkujących istnienie człowieka na Ziemi. Warto więc się zatrzymać nim kolejny raz, bezmyślnie zaczniemy emitować gazy cieplarniane do atmosfery ziemskiej. POMYŚL NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!!!!!

 

M. Biziorek

 

 

Studniówka 2014

 

Tradycyjnie już, na sto dni przed maturą, młodzież naszego liceum bawiła się na „Balu Studniówkowym”. Tegoroczny bal odbył się 1 lutego 2014 roku w restauracji „Berio” w Babiaku. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy III a i III b, zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, a także organizatorzy, czyli rodzice.

Przedstawiciele klas trzecich – Magdalena Bandyszewska i Krzysztof Broda o godzinie 19.00 powitali zaproszonych gości i poprosili Panią Dyrektor Alicję Sadowską o zabranie głosu i oficjalne otwarcie balu. Po życzeniach, podziękowaniach, nastąpił moment najważniejszy - polonez! W dalszej części uczniowie zaprosili do wspólnej zabawy zaproszonych gości. W miłej atmosferze bawiono się do rana.

 

 

 

<<galeria>>

 

zdjęcia R. Klimczewski

 

 

Stypendium Marszałka Województwa

 

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla ucznia klasy IIa Liceum Ogólnokształcącego Sebastiana Nowakowskiego.

W roku szkolnym 2012/2013 Sebastian Nowakowski brał udział w konkursach przedmiotowych: „Poliglota w liceum”’ międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”, konkursie matematycznym Alfik oraz w konkursie z języka angielskiego. Poszerzał w ten sposób swoje umiejętności z wymienionych przedmiotów.

Sebastian działał aktywnie na rzecz klasy. Chętnie pomaga kolegom w nauce, angażuje się również w akcje charytatywne na rzecz ochrony środowiska „Myśliwi – dzieciom” i działaniach w ramach Koła Caritas.

Sebastian jest uczniem zdyscyplinowanym, uczynnym i obowiązkowym.

 

 

Zawody strzeleckie

 

W dniu 17 stycznia odbyły się szkolne zawody strzeleckie o puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Zawodnicy strzelali  z broni sportowej (kbks),  z pozycji strzeleckiej leżąc, z wykorzystaniem podpórki.

Wśród dziewcząt najlepsze wyniki osiągnęły:

 I miejsce - Natalia Jóźwiak – klasa I

II miejsce – Patrycja Laskowska – klasa I

III miejsce – Agnieszka Wojciechowska – klasa IIa

Wśród chłopców najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce – Jarosław Skorupa – klasa I

II miejsce – Jakub Gołębieski – klasa IIIa

III miejsce – Kamil Konopski – klasa IIa

 

Zwycięzcą gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

 

 

<<galeria>>

P.Szyller

 

 

King On the Stage”.

 

W dniu 14 stycznia 2014r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył się III Regionalny Przegląd Piosenki Szkół Ponadgimnazjalnych „King On the Stage”.

Naszą szkołę reprezentowała Sylwia Kuropatwińska której akompaniował Krystian Niedośmiałek.

Do konkursowych zmagań stanęły 4 zespoły i 29 wykonawców indywidualnych.

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Wigilia 2013

 

 

Znowu święta,

kolęda  - złe chwile odpłyną,

gdy pierwsza z gwiazd

znowu zabłyśnie nam.

Wtedy ty, wtedy ja

podzielmy się sercem

i wszyscy jedną staną się rodziną.

W ten czas.  

 

Święta to czas magii, wszystko nas zachwyca, wiatr szumi kolędy z bożonarodzeniową nowiną, a w sercach rodzi się radość…

Dlatego też 20 grudnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza odbył się Wigilijny Wieczór „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Licealiści dla zaproszonych gości - seniorów społeczności izbickiej  , rodziców , nauczycieli i uczniów, zaprezentowali Jasełka, które skłoniły obecnych do refleksji związanej z istotą Świąt Bożego Narodzenia. Szkolni aktorzy świetnie wcielili się w swoje role. Przedstawienie miało bardzo atrakcyjną formę wizualną. Symboliczna, ale zarazem efektowna scenografia przenosiła widza wprost do Betlejem. Obok głównych postaci: Maryi, Józefa, malutkiego Jezuska, występowali również pastuszkowie, aniołowie i królowie. Uroczystość uświetnił chór szkolny z występami solistek: Sylwii Kuropatwińskiej, Alicji Mańkowskiej i Pauliny Łojewskiej.

Po przeczytaniu przez księdza Mariusza Ponikierskiego słów z Pisma Świętego, każdy, trzymając w ręku opłatek, mógł złożyć świąteczne życzenia.

Dziękujemy wszystkim za wspólną Wigilię – zarówno artystom, rodzicom, nauczycielom, jak i gościom.

Jasełka szkolne przygotowała p. E. Kurlapska.

 

 E. Kurlapska

 

 

 

<<galeria>>

 

 

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej i Przedszkolu

 

Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do kalendarza uroczystości organizowanych w naszej szkole. W tym roku postanowiliśmy przeprowadzić tę uroczystość integrując młodzież naszego Liceum z przedszkolakami i podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej wprowadzając nastrój świąteczny i uprzyjemniając  przedświąteczne chwile małym i nieco starszym mieszkańcom Izbicy Kujawskiej.

Mamy nadzieję, że takie spotkania staną się naszą tradycją i będą trwały wiele lat.

 

E. Kurlapska

 

 

 

 

<<galeria>>

 

 

 

IV Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Jana Kasprowicza

 

IV Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Jana Kasprowicza” odbył się w tym roku 13 grudnia. Tego dnia, oprócz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gościliśmy w naszej szkole po raz pierwszy uczniów szkół gimnazjalnych. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 6 szkół. Były to: Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce, ZSKKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ZS im. W. Reymonta w Chodczu, Liceum Ogólnokształcące im. F. Becińskiego w Lubrańcu, Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu oraz Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kuj. Uczestników oceniało jury w składzie: Pan Rafał Wojasiński – pisarz i absolwent naszej szkoły, dr Maciej Krzemiński z PWSZ we Włocławku oraz Pani Łucja Parecka – nauczycielka j. polskiego, pracująca przed kilkunastu laty w naszej szkole.

Konkurs składał się z trzech części. Pierwszą stanowił test z życia i twórczości naszego patrona. Drugą była interpretacja plastyczna wylosowanego utworu Jana Kasprowicza. W części trzeciej uczestnicy zaprezentowali przygotowane przez siebie recytacje wybranych utworów poety. Suma punktów, uzyskanych przez drużynę reprezentującą daną szkołę w części pierwszej i drugiej, stanowiła o wygranej. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrało Gimnazjum w Topólce reprezentowane przez Marlenę Rakowską, Martę Simińską i Małgorzatę Słowińską. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepszą okazała się drużyna gospodarzy w składzie: Daria Kędzierska, Weronika Żabierek i Michał Wiśniewski.

Przed trzecią częścią konkursową uczniowie Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kuj. zaprezentowali krótką część artystyczną, na którą złożyły się wybrane utwory absolwentów naszej szkoły oraz piosenki.

Jury, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny, wyłoniło zwycięzców w recytacji utworów Jana Kasprowicza. W kategorii szkół gimnazjalnych I. miejsce zajęła Marta Simińska z Topólki, miejsce II. Małgorzata Słowińska, a miejsce III. Marlena Rakowska, również z Topólki. Spośród szkół ponadgimnazjalnych I. miejsce zajęła Weronika Żabierek z Izbicy Kuj., II. Miejsce Daria Kędzierska także z Izbicy i miejsce III. Karolina Górska z Chodcza. Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia dla: Arkadiusza Kacperskiego z Chodcza, Eweliny Stanisławskiej z Kowala, Michała Wiśniewskiego z Izbicy oraz Magdaleny Rykowskiej z Lubrańca. Dodatkowo nagrodę ufundowaną przez PWSZ we Włocławku otrzymała Weronika Żabierek.

Nagrody i dyplomy wręczyło jury konkursowe oraz Pani Dyrektor Alicja Sadowska. Gratulujemy nie tylko zwycięzcom i ich opiekunom, ale wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Cieszymy się, że z każdym rokiem rośnie liczba uczniów, którym bliższa staje się postać i twórczość Jana Kasprowicza. Budujące jest też to, że poziom wiedzy i umiejętności uczestników staje się coraz wyższy.

Konkurs przygotowały nauczycielki języka polskiego w ZS im. J. Kasprowicza w Izbicy: Lidia Czernielewska, Mirosława Sieradzka. Całość poprowadzili uczniowie: Sylwia Kuropatwińska i Szymon Pogorzelski.

 

 

<<galeria>>

 

 

 

M. Sieradzka

 

 

10.12.2013  - DZIEŃ  FILOLOGII  PWSZ w KONINIE

 

„Ein Traum ist unser Leben” J.G.Herder  / „Dreams are what our lives are made of”

Słowa Herdera były mottem  kolejnego spotkania młodzieży z 14 szkół ponadgimnazjalnych w Koninie. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w organizowanych z tej okazji konkursach języka niemieckiego i angielskiego: recytatorskim i tłumaczeniowym. Przygotowanie się do występów oraz tłumaczenia sprawiło uczniom wiele radości i motywowało do nauki języków obcych, a wysiłki młodzieży ukoronowane zostały atrakcyjnymi nagrodami.

Tego roku aż 13 uczniów naszej szkoły spróbowało swoich sił w powyższych konkurencjach organizowanych w dwóch wersjach językowych. A oto rezultaty zmagań:

Konkurs recytacji poezji i prozy:

Sylwia Kuropatwińska klasa I – III miejsce, język niemiecki

Magdalena Bandyszewska klasa IIIb–wyróżnienie, język niemiecki

Maria Swat klasa IIa – wyróżnienie, język angielski

Kunkurs tłumaczeniowy:

Konrad Sadowski klasa I –  wyróżnienie, język niemiecki

Gratulacje dla nagrodzonych

                                                                                                                     

 

 

<<galeria>>

M. Sadowska

 

 

Zabytki kultury Izbicy Kujawskiej…

 

W celu ratowania zabytków kultury naszego miasteczka klasa IIa liceum z wychowawczynią spotkała się 20.11.2013 z przedstawicielami Fundacji Ari.Ari p. Longinem Graczykiem  oraz p. Moniką Eską. Uczniowie uczestniczyli w oryginalnej lekcji historii, którą niejako sami prowadzili biorąc udział w dyskusji.

Podczas spotkania ustaliliśmy zakres prac, których podejmę się z uczniami, w celu ratowania niszczejącego cmentarza ewangelickiego. Wszelkie prace będą miały miejsce przy współpracy fundacji oraz pod jej nadzorem. Młodzież rozumie konieczność  ratowania tego obiektu i tym samym współtworzenia historii.

 

 

<<galeria>>

M. Sadowska

 

 

IV Powiatowy Konkurs : „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
JANA KASPROWICZA”,

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej organizuje w dniu 13 grudnia 2013r IV Powiatowy Konkurs : „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JANA KASPROWICZA”, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego oraz zaprzyjaźnionych SZKÓŁ KASPROWICZOWSKICH. Zapraszamy młodzieży do wzięcia  udziału w konkursie.

<<regulamin>>

 

 

Stypendium Premiera Rady Ministrów

 

13 listopada 2013r. uczennica naszej szkoły Patrycja Matusiak wzięła udział w uroczystości wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów, która miała miejsce w Toruniu. Dyplom wręczali Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Anna Łukaszewska oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski p. Zbigniew Ostrowski. Patrycja jest uczennicą klasy IIa liceum ogólnokształcącego i w minionym roku szkolnym uzyskała najwyższe wyniki w nauce.

Gratulacje!

 

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

12 listopada 2013 r. w naszej szkole miały miejsce obchody upamiętniające 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Liceum Ogólnokształcącego  przedstawili program artystyczny oparty o pokaz slajdów,  ukazujący historię Polski od zarania dziejów po czasy współczesne. Wyświetlanym obrazom towarzyszył poruszający  śpiew współczesnych piosenek w wykonaniu uczennicy Sylwii Kuropatwińskiej i Weroniki Żabierek , przy gitarowym akompaniamencie Alana Raczkowskiego.

Młodzież zaprezentowała także kilka scenek z elementami pantomimy obrazujących rozbiory Rzeczypospolitej, upadek powstań narodowowyzwoleńczych, walki w czasie I wojny światowej aż w końcu  symboliczny dzień odzyskania przez Polskę  niepodległości po 123 latach niewoli.

Uroczystość zaciekawiła uczniów, była ważną lekcją historii i zakończyła się gromkimi brawami.

B. Słabuszewska

 

 

 

<<galeria>>

 

 

 

 

IV POWIATOWY  KONKURSU CHOPINOWSKI
„ FRYDERYK CHOPIN NA  KUJAWACH”

 

„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel"

C. K. Norwid

 

Słowa  poety romantycznego tworzącego w tym samym okresie, w którym powstawały wielkie dzieła muzyczne Fryderyka Chopina, niewątpliwie uzmysławiają i ilustrują niezrównany geniusz kompozytora wykraczającego poza granice nie tylko kraju, czy Europy, ale przede wszystkim wykraczające poza czas, w którym przyszło mu żyć i komponować. W celu popularyzacji dorobku tego niezwykłego artysty, którego korzenie rodzinne sięgają również naszych Kujaw ( matka Fryderyka Chopina urodziła się na Długiem i została ochrzczona w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej ), a także rozbudzenia zainteresowania młodzieży muzyką klasyczną, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej zorganizował po raz czwarty Powiatowy Konkurs Chopinowski „ Fryderyk Chopin na Kujawach”.

Do rywalizacji zgłosiło się 12 uczniów szkół gimnazjalnych oraz 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu włocławskiego oraz powiatu kolskiego.

Konkurs został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zespół Szkół gościł przedstawicieli Starostwa w osobie Starosty Powiatowego we Włocławku Pana Kazimierza Kacy oraz radnych powiatowych Panów: Bogdana Sadowskiego i Karola Matusiaka.

Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor Alicję Sadowską zebranych uczestników potyczek konkursowych, ich opiekunów oraz zaproszonych gości, młodzież stanęła do walki   o nagrody. Rywalizację przeprowadzono w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: etap I – test indywidualny, etap II – potyczki zespołowe.

Profesjonalne jury w składzie: Roman Jędrzejewski, Piotr Twardowski, Robert Kawka przyznało następujące nagrody:

I.                   konkurs indywidualny:

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce: Kornelia Bąk – Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kuj.

 

II miejsce: Joanna Wąsik – Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kuj.

III miejsce: Katarzyna Matczak – Gimnazjum Publiczne im. K. Jażdżewskiego w Błenne

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce : Michał Wiśniewski – Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kuj.

II miejsce: Kamila Sztrajber – Zespół Szkół im. F. Becińskiego w Lubrańcu

III miejsce : Magdalena Rykowska – zespół Szkół im F. Becińskiego w Lubrańcu

II.                potyczki zespołowe

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce : Gimnazjum Publiczne im. K. Jażdżewskiego w Błennie

Szkóły ponadgimnazjalne:

I miejsce : Zespół Szkół im. F. Becińskiego w Lubrańcu

Uzdolniona muzycznie młodzież z izbickich szkół uświetniła konkurs koncertem muzyki klasycznej. Na pianinie zagrała uczennica Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Weronika Sobieraj. Następnie wystąpiła młodzież uczęszczająca do Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kuj.: na skrzypcach zagrała Sylwia Kuropatwińska a na klarnecie - Konrad Sadowski.     

 

 

<<galeria>>

 

 

 

50... lat po maturze

 

Grupa absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w dniu 18.10.2013 odwiedziła swoją szkołę i wróciła do wspomnień sprzed  około 50 laty. Wspominano profesorów uczących przed laty  koleżanki i kolegów, oraz różne wydarzenia ważne, miłe a niekiedy zabawne.

 

 

<<galeria>>

 

 

 

„Och życie, kocham Cię…”

 

O tym jak wesoła może być jesień życia, niech świadczą różnorodne inicjatywy podejmowanie z myślą o osobach starszych. Jest ich tak wiele...18 października młodzież należąca do Szkolnego Koła Caritas po raz pierwszy w naszej szkole przygotowała dla seniorów społeczności izbickiej uroczysty wieczorek poetycko – muzyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.

Był on wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich starszych mieszkańców naszego terenu. Przybyłych na uroczystość gości powitała dyrektor szkoły Alicja Sadowiska, która złożyła szanownym jubilatom okolicznościowe życzenia z okazji Ich święta Był to czas śpiewów, rozmów, wspólnej zabawy. Nie brakowało wzruszeń, bo seniorzy nie wstydzą się łez. Takie spotkania, to przede wszystkim wspólna integracja, wspomnienia, do tego trochę kultury dzięki występom artystycznym. To także wspólna współpraca, oderwanie się od codzienności, problemów naszego życia. Dla osób starszych, największym szczęściem jest możliwość kolejnych wspólnych spotkań, w tym samym gronie. Jedna z seniorek zaproszona na wieczorek, podzieliła się z nami swoimi  przebogatymi wspomnieniami

Niepowtarzalna atmosfera tej uroczystości to nie tylko zasługa spotkania o charakterze integracyjnym, ale także bogatego programu artystycznego. Dla zgromadzonych gości na scenie wystąpiła młodzież Szkolnego Koła Caritas. . Repertuar zaprezentowany na sali połączył pokolenia.

Na dobry początek Alicja Mańkowska i Dawid Grabowski zatańczyli pięknego walca wiedeńskiego. Następnie młodzież naszego liceum zaprezentowała kilka utworów poetyckich.

Chór szkolny zaśpiewał piosenki z dawnych lat m.in. „Tyle słońca w całym mieście”, „Kawiarenki”, „Szukaj mnie”, itp.  Publiczność przypomniała sobie znane i lubiane melodie.

W dobry humor wprawił wszystkich występ Michała Wiśniewskiego, ucznia kl. I

Przedstawił on scenkę sytuacyjną „Juwenalia Staruszków. Wszyscy podeszli do niej  z lekkim przymrużeniem oka, bo przecież życie samo pisze scenariusze. W finale wydarzenia zaprezentowały się Sylwia Kuropatwińska, która zaśpiewała „Kasztany” oraz Weronika Żabierek „Nie żałuję”. Usłyszeliśmy również polkę „Dziadek” w wykonaniu Konrada Sadowskiego oraz „Ave Maria”, którą na skrzypcach zagrała Sylwia Kuropatwińska.

Uwieńczeniem obchodów Dnia Seniora była  piękna muzyka akordeonowa, w wykonaniu Dawida Grabowskiego, absolwenta naszej szkoły zachęcająca do wspólnej zabawy oraz słodki poczęstunek.

Dziękujemy licznie zgromadzonym seniorom i zapraszamy za rok.
„Nie bójmy się jesieni - wszak ona złota jest. Przed nami jeszcze życie, nie bójmy się więc jej. Choć są na niebie chmury i wicher goni je. Nie bójmy się jesieni - może być urok w niej”.

 

 Elżbieta Kurlapska

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

 

W dniu  11 października 2013 roku  w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej .

W uroczystości uczestniczyli Starosta Powiatu Włocławskiego pan Kazimierz Kaca, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół podległych Starostwu Powiatowemu, radni Powiatu Włocławskiego oraz księża z dekanatu włocławskiego.

W apelu wzięli także udział pedagodzy, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie naszej szkoły.

Starosta Powiatu włocławskiego wręczył nagrody wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, dziękując za włożony trud  w pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Pani dyrektor Alicja Sadowska uhonorowała również nagrodami pedagogów z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Uroczysty apel uświetniła młodzież szkoły, przedstawiając krótką historię powstania i rozwoju ZS w Izbicy Kujawskiej. Zebrani goście, nauczyciele oraz uczniowie obejrzeli niezwykle zajmujące przedstawienie nowej wersji V części „Dziadów”, pt. „Dziady w szkole” oraz humorystyczne scenki życia codziennego szkoły. Całość apelu wzbogaciła ciekawa oprawa muzyczna w wykonaniu utalentowanej młodzieży.

 

 

<<galeria>>

 

 

 

„Żegnaj, lato, na rok...”

 

Członkowie koła teatralnego naszej szkoły w dniu 2 października przygotowali i zaprezentowali program rozrywkowy, który nawiązywał do minionego lata i wakacyjnych przygód. Na początku usłyszeliśmy jeszcze raz polkę „Dziadek” w wykonaniu Konrada Sadowskiego. W dalszej części uczniowie w humorystyczny sposób pokazali, jak można było spędzić wakacje. Zobaczyliśmy „Randkę w ciemno”, zabawne scenki: „Wianki na wodzie” i „Wojsko”. Śmialiśmy się przy kabaretowej scence „Kunia znasz”. Mogliśmy usłyszeć także wakacyjne piosenki w wykonaniu Sylwii Kuropatwińskiej i Weroniki Żabierek. Program zakończył się lirycznie i... jesiennie. Wykonana przez Sylwię piosenka „Kasztany” wprowadziła wszystkich w nostalgiczny nastrój.

W dalszej części spotkania uczniowie klas II przygotowali niespodziankę dla swoich młodszych kolegów. Przedstawiciele klas pierwszych, po pomyślnym przejściu zadań konkursowych, zostali przyjęci do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Przewodniczący tych klas otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk pani Dyrektor.

 

 

 

<<galeria>>

 

M. Sieradzka

 

 

Targi Edukacji i Pracy

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lubrańcu (woj. kujawsko-pomorskie) po raz kolejny zorganizowało w Izbicy Kujawskiej Targi Edukacji i Pracy.

Gospodarzem targów był Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza od lat współpracujący z jednostkami Ochotniczych Hufców Pracy z regionu.

Przedsięwzięcie było skierowane do uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza i Gimnazjum im. Augustyna Słubickiego   w Izbicy Kujawskiej oraz osób poszukujących pracy. Uczestnicy mogli skorzystać z porad doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery w Lubrańcu, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku, a także Ośrodków Szkolenia Zawodowego. Usługi z zakresu pośrednictwa pracy świadczyli pośrednicy pracy z Młodzieżowego Biura Pracy we Włocławku.

Podczas targów młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną włocławskich uczelni wyższych i szkół regionalnych, wśród których znalazły się: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Centrum Nauki i Biznesu ŻAK i Zespół Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia COGITO. Gościem targów była również Wojskowa Komenda Uzupełnień, której przedstawiciele udzielali informacji na temat wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwy, służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej. Wystawcy zachęcali przyszłych uczniów do kontynuacji nauki na wyższym poziomie, oferując szeroki wachlarz kierunków, specjalności oraz form kształcenia. Poza poradami interesantom wręczono ulotki, foldery z proponowanymi zawodami oraz broszury informacyjne.

Targi odbyły się wyniku realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

<<galeria>>

 

 

(tekst OHP- kujawsko-pomorskie)

 

 

Zabytki kultury Izbicy Kujawskiej…

 

Klasa IIa liceum wraz z wychowawczynią proszą o wsparcie w prowadzeniu projektu dotyczącego pielęgnowania zabytków naszego regionu. Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w sprawowaniu opieki nad cmentarzem ewangelickim w Izbicy Kujawskiej. Wszelkie informacje na temat tego miejsca ( np. zdjęcia archiwalne, wspomnienia krewnych osób tu spoczywających itp. prosimy przesyłać na adres szkoły -loizbica@poczta.onet.pl  ) mile widziane i z góry za nie dziękujemy.

Może warto zainteresować się tym wciąż pięknym obiektem, który, bez znaczącego wsparcia, a może nawet mecenatu, popadnie w całkowitą ruinę. Zniszczyć zawsze można, ale czy historia wybaczy?

                                                                                                           Magdalena Sadowska

 

 

 

IV Powiatowy Konkurs "Fryderyk Chopin na Kujawach"

 

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej organizuje 25 października 2013 r. IV Powiatowy Konkurs Chopinowski „Fryderyk Chopin na Kujawach” przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Serdecznie zapaszmy do udziału w konkursie.

 

regulamin konkursu

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

 

2 września 2013 był dla uczniów i nauczycieli z całego kraju dniem powitania kolejnego roku szkolnego.

W naszej szkole było to wydarzenie szczególnie uroczyste, gdyż miała tu miejsce Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014. Z tej okazji gościliśmy w murach naszej szkoły znamienitych gości: Starostę Powiatu Włocławskiego, p. Kazimierza Kacę, Przewodniczącego Rady Powiatu Włocławskiego, p. Stanisława Budzyńskiego, Ks. prałata dr hab. Leonarda Fica, proboszcza parafii w Izbicy Kuj, Naczelnika Wydziału Edukacji  p. Włodzimierza Majewskiego , Radnego Powiatu Włocławskiego, a wcześniej absolwenta oraz wieloletniego pedagoga naszej szkoły p. Bogdana Sadowskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców w naszej szkole a zarazem Radnego Powiatu Włocławskiego, p. Karola Matusiaka.

Podczas oficjalnych wystąpień p. Dyrektor Alicja Sadowska oraz zaproszeni goście życzyli uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym oraz nawiązywali do 1 września sprzed 74 lat, kiedy to tragiczne wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej uniemożliwiły uczniom powrót do szkoły.

W części artystycznej wysłuchaliśmy programu muzycznego przygotowanego przez   Konrada Sadowskiego, ucznia klasy I naszego LO, oraz koncertu zespołu NO WAY, skład którego tworzą absolwenci naszej szkoły oraz Szymon Pogorzelski, uczeń klasy I naszego LO. 

 

 

 

<<galeria>>

 

M. Przybylska

 

 

 

 

Koniec pracy w szkole, ale nie koniec
przyjaźni polsko-niemieckiej…

 

Takie zapewnienie można było usłyszeć 23.07.2013 podczas uroczystości pożegnania Dyrektora Szkoły Realnej z Überlingen ( południowe Niemcy ) p. Karla Heppa oraz rozpoczęcia pracy przez Panią Dr Broszat. W tej ważnej dla dyrektora chwili uczestniczyły    p. Dyrektor Alicja Sadowska z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej oraz nauczycielka języka niemieckiego Magdalena Sadowska.

Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano rolę współpracy Szkoły Realnej z Zespołem Szkół z Izbicy Kujawskiej. Trwające ponad trzy godziny pożegnanie uświetniły  przemówienia następujących gości: Kuratora, Burmistrza, Przedstawiciela Szkół z Überlingen, Zastępcy Dyrektora, Przewodniczącej Rady Rodziców, Przewodniczącej Szkoły, Przedstawiciela Niemieckiego Czerwonego Krzyża, Dziekana Szkolnego, Przedstawicielki Nauczycieli oraz Dyrektora Karla Heppa i jego następczyni Pani Dr Broszat i naturalnie Dyrektora Zespołu Szkół p. Alicji Sadowskiej. Wysłuchaliśmy także licznych występów szkolnej orkiestry dętej, chóru szkolnego oraz solistów, którzy aktywnie przygotowują się do premiery własnego, szkolnego musicalu.

Po uroczystości zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek podczas, którego serwowano wyśmienite potrawy. Był tutaj czas na niekończące się rozmowy z uczestnikami spotkania i naszymi przyjaciółmi. Pełna ciepła i serdeczności atmosfera udzielała się wszystkim i bardzo trudno było nam się rozstać.

 

M. Sadowska

 

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

 

28 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 z udziałem uczniów, nauczycieli, przedstawicieli rodziców oraz zaproszonych gości: Proboszcza Parafii WNMP w Izbicy Kujawskiej ks. prof. Leonarda Fica, Dyrektor Domu Pomocy Ks. Orionistów w Izbicy Kujawskiej ks. Kazimierza Porębę, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Karola Matusiaka. Było ono okazją do przypomnienia o sukcesach uczniów, wręczenia świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia.

Szczególne gratulacje z rąk p. Dyrektor Alicji Sadowskiej otrzymali uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki w nauce: Patrycja Matusiak (Ia), Aleksandra Wochna (Ib) ,Dorota Konopińska (IIa) oraz Filip Kostecki (Ia). Patrycja dodatkowo będzie otrzymywać stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia w zakresie konkursów przedmiotowych.

Nagrody dla uczniów naszej szkoły przygotował także Starosta Powiatu Włocławskiego Pan Kazimierz Kaca oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Budzyński. Z kolei ks. Kazimierz Poręba, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kuj. nagrodził członków Szkolnego Koła „Caritas” za aktywną działalność w wolontariacie. Ks. Poręba podkreślił, iż na szczególne uznanie zasługuje aktywna grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej, którzy od 2 lat angażują się w pomoc jego niepełnosprawnym podopiecznym z DPS w Izbicy Kuj.

Zakończenie roku szkolnego to także czas pożegnań. W tym roku żegnaliśmy Panią Annę Szymkowiak, która zmienia miejsce zamieszkania i odchodzi z naszej szkoły. Również pożegnaliśmy pracującą tylko jeden rok Panią Aleksandrę Pakulską. Ze strony Grona Pedagogicznego i uczniów padło wiele ciepłych słów podziękowania. Życzymy dalszej owocnej współpracy z młodzieżą, tak jak miało to miejsce w naszej szkole!

Kolejny rok szkolny dobiegł końca, życzymy wszystkim udanych wakacji, podczas których nabierzecie dużo chęci do nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Do zobaczenia 2 września!

 

 

 

<< galeria>>

 

 

 

Hurra, jedziemy do Überlingen!!!

 

Od 18.06.2013 do 24.06.2013 14 osobowa grupa młodzieży  z naszej szkoły wyruszyła w długą podróż autokarem na południe Niemiec do malowniczego miasteczka Überlingen nad Jeziorem Bodeńskim, aby spotkać się z rówieśnikami ze Szkoły Realnej w Überlingen.

Ok. godz. 21.00 niemieccy uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczycielami powitali nas przed szkołą, skąd wszyscy rozeszliśmy się do swoich „nowych” domów. Następnego dnia spotkaliśmy się w szkole, którą zwiedziliśmy. Następnie młodzież otrzymała zadania do „gry po mieście”. Chodząc ulicami miasteczka musieli pytać przechodniów lub odczytywać tablice pamiątkowe, aby móc rozwiązać zadania. Następnie pojechaliśmy do niezwykłego zoo, w którym żyją jedynie małpy z okolic północnej Afryki. Atrakcją było to, że mogliśmy je karmić popcornem. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy przepięknej barokowej Bazylice Birnau, gdzie zaśpiewaliśmy „Barkę” oczywiście po polsku. Nasz śpiew wzbudził duże zainteresowanie wśród zwiedzających.

Kolejnego dnia wybraliśmy się na całodniową wycieczkę autokarową do miasta Ulm, gdzie wspięliśmy się na 161m wieżę kościelną ( najwyższą na świecie! ). Podziwialiśmy z góry panoramę miasta nad Dunajem. Następnie zwiedzaliśmy muzeum sztuki współczesnej – Weishaupta. Później był czas   na zrobienie pamiątkowych zdjęć oraz… zakupów. Po południu przejechaliśmy do błękitnego źródełka Blautopf w Balubeuren, o którym krążą liczne legendy. Kolor wody tak fascynował naszych przodków, że fantazjom na temat jego powstania nie było końca.

Następnego dnia wybraliśmy się na pieszą, trudną wędrówkę po górze Sipplingen. Trasa była niekiedy dość stroma i kręta, ale przy wzajemnej pomocy udało nam się ją pokonać i tym samym zasłużyć na wolne popołudnie.

Ostatni dzień pobytu należał do rodzin niemieckich, które prześcigały się w wymyślaniu atrakcji dla swoich podopiecznych. Była to również niepowtarzalna okazja do poprawienia swoich umiejętności językowych oraz poznania zwyczajów i tradycji panujących w rodzinach naszych sąsiadów.

Trudno było się rozstać. Oczywiście nie padły słowa „żegnaj”, lecz do zobaczenia za rok w Polsce…

 M. Sadowska

 

 

 

 

<<galeria>>

 

Wyjazd finansowany był przez
Polsko-Niemiecką Współprace Młodzieży

 

 

Zakończenie roku szkolnego dla klasy IIIz i IIbz ZSZ

 

14 czerwca 2013r. odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klasy IIIz o trzyletnim cyklu nauczania oraz uczniów klasy IIbz o dwuletnim cyklu nauczania Zasadniczej Szkoły Zawodowej . Czterdziestu siedmiu absolwentów otrzymało świadectwa z rąk pani dyrektor, nagrody książkowe, nagrody za osiągnięcia sportowe oraz dyplomy. Następnie przedstawiciele klas IIIz i IIbz pożegnali dyrekcję, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów z młodszych klas. Na zakończenie uroczystości młodsi koledzy zaprezentowali krótką część artystyczną.

 

 

<<galeria>>

 

 

 

 

Z dalekiej Afryki!!

 

W dniu 11 czerwca 2013 roku odwiedziła nas misjonarka z Kenii s. M. Alicja Kuszczuk, która opowiedziała o swojej posłudze misyjnej, oraz podziękowała młodzieży za trud zbierania nakrętek (Projekt Nakrętki Nadziei). S. Alicja zachęcała do udziału w innych projektach takich jak : Adopcja na odległość i Studnia w Laare.

Wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży spotkały się informacje na temat tradycji i warunków życia ludności Kenii szczególnie na terenach sawanny – oddalonych od ośrodków miejskich.

W tych sympatycznych odwiedzinach siostrze towarzyszyli: ks. Janusz Nowak prezes Fundacji Czyńmy Dobro, ks. Kazimierz Poręba Dyrektor Domu Pomocy Ks. Orionistów w Izbicy Kujawskiej, now Grzegorz Więcek, oraz wolontariusze: Klaudia Zielińska i Sebastian Szumski.

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Drzwi otwarte

 

Podczas "Drzwi otwartych" 28 maja 2013 roku gimnazjaliści klas trzecich mogli zapoznać się ofertą edukacyjną, warunkami i atmosferą naszej szkoły.

Zainteresowanie było dość duże - odwiedzili nas uczniowie miejscowego gimnazjum, ale także gimnazjów okolicznych (Błenna, Przedecz, Bogusławice, Siemnówek, Topólka, Boniewo, Babiak, Brdów).

W tym dniu odbył się w ramach promocji szkoły III Turniej Piłki Siatkowej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół. Do turnieju przystąpiły drużyny ze szkół gimnazjalnych : Boniewa, Błenny, Brdowa i Izbicy Kujawskiej. Zawodom towarzyszyła miła  atmosfera i zasada „fair play”.

Drużyny poszczególnych szkół zajęły następujące miejsca:

 

  I miejsce –   Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej

 II miejsce –  Gimnazjum w Brdowie

III miejsce –  Gimnazjum w Boniewie

IV miejsce  - Gimnazjum w Błennie

 

Atrakcją tego dnia był występ zespołu „No Way” zdobywcy Grand Prix II Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego  "Muzyczne Pejzaże". w Aleksandrowie Kujawskim.

 

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Porozumienie z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie

 

Pogłębianiu wiedzy w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa służyć będzie podpisane 28 maja porozumienie zawarte pomiędzy Akademią Obrony Narodowej w Warszawie a Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

Akademię Obrony Narodowej reprezentowali prorektor ds. studenckich dr Aneta Nowakowska-Krystman oraz dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. inż. Maciej Marszałek Zespół Szkół dyrektor mgr Alicja Sadowska

Patronat nad naszą Szkołą przewiduje m.in. udział uczniów w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez AON. Kadra naukowa Akademii wesprze opracowanie programów nauczania w klasach o profilu mundurowym. Dodatkowo AON udostępni uczniom swoje zbiory biblioteczne w postaci możliwości skorzystania z czytelni. Liceum będzie natomiast promować uczelnię zarówno w czasie Dni Otwartych, jak i imprez okolicznościowych.

 

 

<<galeria>>

 

P. Szyller

 

 

 

 

Biwak w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

 

W dniach 16-19 maja uczniowie klas kierunku „bezpieczeństwo i obronność” uczestniczyli w biwaku zorganizowanym w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Celem zlotu uczniów klas wojskowych było propagowanie wiedzy wojskowej, postaw proobronnych i patriotycznych w młodym pokoleniu. Biwak łączył w sobie charakter edukacyjny, sportowo-rekreacyjny i patriotyczny. Oprócz spotkania z prezydentem jednym z ważniejszych elementów biwaku było uroczysta zbiórka młodzieży 17 maja przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Uczniowie klas mundurowych zwrócili się wówczas z apelem do obecnych na uroczystości ministrów obrony i edukacji narodowej o wsparcie działań edukacyjno-obronnych, które zmierzać będą do kształtowania postaw obronnych Polaków. Uroczystości towarzyszyło wręczenie kwiatów oraz złożenie wieńców ofiarom wojen, kombatantom, weteranom misji pokojowych oraz wszystkim żołnierzom i nauczycielom.

W programie biwaku było również szereg innych atrakcji: zwiedzanie Warszawy, pobyt w jednostce w Wesołej, pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego, prelekcje filmów, cykl spotkań z „ciekawym człowiekiem”, imprezy sportowo-rekreacyjne, dyskoteka. Nie zabrakło też prezentacji oferty edukacyjnej wydziałów AON oraz wszystkich wojskowych uczelni wyższych. Kulminacją czterodniowego biwaku było wspólne ognisko w którym uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Biwak odbył się pod patronatem ministra obrony narodowej, a był inicjatywą rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr. hab. Bogusława Packa za co serdecznie dziękujemy.

 

 

<<galeria>>

 

P. Szyller

 

 

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

 

W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz II klasy Liceum Uzupełniającego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego p. Stanisław Budzyński, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku dr Adam Żwirbla, przedstawiciel Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Kole p. Emilia Zalewska, Przewodniczący Pady Rodziców p. Karol Matusiak, Wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Dariusz Baldys oraz Rada Pedagogiczna.

W części oficjalnej Pani Dyrektor Alicja Sadowska wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia szkoły średniej. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali następujący uczniowie: Justyna Czupryniak (5,1), Joanna Olejnicka (5,1), Anna Budka (5,0), Dominika Kołucka (4,9), Izabela Kotkowska (4,9), Katarzyna Kotlińska (4,9), Natalia Kołodziejska (4,8) oraz Weronika Baldys (4,75). Uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy uznania. Nagrodzeni zostali także absolwenci wyróżniający się w pracy na rzecz szkoły oraz osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych, muzycznych oraz zawodach sportowych.

Ponadto najlepsze absolwentki Justyna Czupryniak i Joanna Olejnicka otrzymały gratulacje oraz atrakcyjne upominki z rąk przedstawicieli uczelni wyższych.

Gościem uroczystości był również Kamil Gołębowski, absolwent naszego LO sprzed 2 lat. Kamil, mimo młodego wieku, wydał właśnie swoją debiutancką powieść, „Powstanie Harsfjordshoff”. Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://www.efantastyka.pl/category/newsy/kamil-golebowski

Uroczystość zakończyła część artystyczna „Matura na wesoło” przygotowana przez uczniów klas II oraz występ naszego szkolnego zespołu „No Way”, zwycięzcy II wojewódzkiego przeglądu muzycznego w Aleksandrowie Kuj. i regionalnych przeglądów muzycznych w Radziejowie.

 

 

<<galeria>>

 

M. Przybylska

 

 

 

Grand Prix dla Zespołu "No Way"

 

W dniu 19.04.2013r. w Zespole Szkół Nr 2 im. mjra. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Aleksandrowie Kujawskiem odbył się II Wojewódzki Przegląd Muzyczny "Muzyczne Pejzaże".

Naszą szkołę reprezentował  zespół muzyczny „No Way” w składzie:

Mateusz Pogorzelski- gitara i wokal

Szymon Pogorzelski – perkusja

Rafał Rosiak – gitara

  Alex Raczkowski – gitara basowa.

Do konkursowych zmagań stanęły 3 zespoły i 17 wykonawców indywidualnych.

Zespół  „No Way” z naszej szkoły zaprezentował  utwór pt: „Zwyczajni".

Za jego wykonanie  otrzymał główną nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Marszalka Sejmu RP Pana Jerzego Wenderlicha.

 

 

<<galeria>>

 

 

Konkurs plastyczny

 

W dniu 25.03.2013r. odbyło się podsumowanie i zakończenie konkursu 'Zmieniający się krajobraz naszej okolicy".

W uroczystości udział wzieli uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Rodziców i Przewodniczący Komisji Edukacji- Pan Karol Matusiak , Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Elżbieta Bąk, Dyrektor Gimnazjum Pan Wojciech Graczyk, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicz Pani Alicja Sadowska, Nauczyciel Szkoły Podstawowej Pan Sławomir Chrut, Nauczyciel Zespołu Szkół Pani Mirosława Biziorek oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego przygotowujący uroczystość.

W konkursie uczestniczyło 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej, 2 uczniów z Gimnazjum i 6 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Marcin Biziorek- Szkoła Podstawowa

II miejsce Karolina Czupryniak- Gimnazjum

III miejsce Katarzyna Radzimska - Gimnazjum

Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Jarmużewska, Milena Michalak, Marta Kwiecińska, Monika Słabuszewska, Dagmara Śniegowska, Żaneta Sosnowska, Oliwia Rakowska, Kinga Winiecka.

Podczas uroczystości uczeń Szkoły Podstawowej Marcin Biziorek przedstawił prezentacje multimedialną pt: "Zmieniający się krajobraz naszej okolicy", uczennice Liceum Ogólnokształcącego przedstawiły prezentacje multimedialną pt: "Wiatraki naszej okolicy"

Nagrody za najlepsze prace w konkursie ufundowała Rada Rodziców oraz sponsorzy: Karol Matusiak, Edmund Adamczewski, Wojciech Graczyk, Zofia Kaczmarek.

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Akcja Charytatywna Szkolnego Koła Caritas

 

14 marca uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas zorganizowali akcję charytatywną mającą na celu pozyskanie środków finansowych na zakup wózka specjalistycznego dla Krystiana Okoniewskiego ze Szczkowa (gmina Izbica Kujawska). Młodzież przygotowała potrawy wielkanocne, które sprzedawano uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły chcącym wspomóc Krystiana. Akcje podejmowane przez członków SKC uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych osób, towarzyszy im miła, przyjazna atmosfera.

 

 

<<galeria>>

 

B. Słabuszewska

 

 

 

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego 1863-2013

 

10 lutego 2013 roku w 150 rocznicę bitwy pod Cieplinami, która rozpoczęła działania powstańców styczniowych na terania Kujaw, odbyła się uroczysta msza w Kościele w Modzerowie oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na obelisku w Łucynowie. W tych rocznicowych obchodach uczestniczyła delegacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

W trakcie sprawowania liturgii w Modzerowie młodzież wysłuchała referatu dotyczącego okoliczności i przebiegu bitwy pod Cieplinami zwanej w niektórych źródłach historycznych bitwą pod Izbicą Kuj.

Następnie zebrani goście i delegacje udali się pod obelisk we wsi Lucynowo (obecnie gmina Babiak)- w pobliżu pola bitew z 1863 roku, gdzie przedstawiciele gminy Izbica Kujawska i Babiak odsłonili pamiątkową tablicę oraz zostały złożone wiązanki kwiatów.

W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski Senator RP Ireneusz Niewiarowski władze Powiatu Włocławskie na czele z Panem Starostą Kazimierzem Kacą.

 

W dniu 11 lutego 2013r. w naszej szkole odbył się apel upamiętniający 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Podczas występu uczniowie recytowali wiersze polskich poetów opiewające poświecenie i zapał powstańców walczących przeciwko armii rosyjskiej. Młodzież przedstawiła również krótki rys historyczny wydarzeń z 1863r.

W związku z tym, że walki toczyły się w pobliżu Izbicy Kujawskiej, w Cieplinach, uczniowie scharakteryzowali przebieg potyczki z Moskalami. Uroczystości towarzyszyła muzyka wprowadzająca nastój zadumy oraz powodująca ożywienie uczuć patriotycznych.

Następnego dnia młodzież wystąpiła w Starostwie Powiatowym we Włocławku, gdzie uświetniła finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Powstanie styczniowe 1863”, w którym nasza uczennica Daria Kędzierska otrzymała wyróżnienie.

 

 

<<galeria>>

 

 

W. Wąsik; B. Słabuszewska

 

 

 

King On the Stage”.

 

W dniu 31 stycznia 2013r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył się II Regionalny Przegląd Piosenki Szkół Ponadgimnazjalnych „King On the Stage”.

Naszą szkołę reprezentowała Weronika Żabierek oraz zespół muzyczny „No Way” w składzie:

Mateusz Pogorzelski- gitara i wokal

Szymon Pogorzelski – perkusja

Rafał Rosiak – gitara

  Alex Raczkowski – gitara basowa.

Do konkursowych zmagań stanęły 4 zespoły i 19 wykonawców indywidualnych.

Zespół  „No Way” z naszej szkoły zaprezentował  utwór pt: „Na swój sposób. Za jego wykonanie  otrzymał I miejsce w kategorii zespół muzyczny.

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Wizyta w Studium Służb Ochrony "Delta" we Włocławku

 

W sobotę 05.01.2013r. licealiści Zespołu Szkół im. Jan Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej wyjechali do Włocławka do Elitarnego Studium Ochrony "Delta". Organizatorem wyjazdu była Pani M. Biziorek.

Uczniowie nasi uczestniczyli w zajęciach z samoobrony i technik interwencyjnych opierających sie na wybranych elementach różnych sztuk walki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapoznali się z zasadami działania i budowy broni palnej oraz składaniem i rozkładaniem broni.

 

M. Biziorek

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Spotkanie autorskie z Rafałem Wojasińskim.

 

Kontynuacją tradycji literackich związanych z osobą patrona naszej szkoły jest niejako twórczość pisarska absolwenta Liceum Ogólnokształcącego z roku 1992 – pana Rafała Wojasińskiego. Po zakończeniu zmagań konkursowych odbyło się spotkanie autorskie honorowego absolwenta, który przybył, aby zaprezentować fragmenty swojego najnowszego opowiadania zatytułowanego: „Stara”. Pisarzowi towarzyszyła znana dziennikarka pani Krystyna Czubówna.

Na wstępie nauczycielka języka polskiego, która przybliżała Rafałowi Wojasińskiemu literaturę polską ponad 20 lat temu, pani Parecka, przedstawiła zebranym dotychczasowy dorobek byłego ucznia naszej szkoły. Zaznaczyła, że rozpoczynał swoją twórczość od poezji, by następnie  zainteresować się działaniami prozatorskimi. Rafał Wojasiński scharakteryzował najważniejsze postaci swojego opowiadania, podkreślając trudność prawidłowego zaklasyfikowania gatunkowego utworu. Krystyna Czubówna czytała wybrane przez autora fragmenty. Dla porównania różnych sposobów funkcjonowania tego samego dzieła literackiego w odbiorze czytelników i słuchaczy przedstawiono również urywki audycji radiowej będącej wiernym przetworzeniem „Starej”. Autor zapowiedział powstanie przedstawienia teatralnego z udziałem uznanych aktorów na podstawie jego utworu.  

Zebrani goście, młodzież i nauczyciele zadawali pytania, które stawały się często przyczynkiem do bardziej filozoficznych rozważań ze strony pisarza oraz poszukiwania odpowiedzi na najbardziej nurtujące ludzkość pytania. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami zarówno dla Rafała Wojasińskiego, jak i przepięknie czytającej Krystyny Czubówny ze strony dyrekcji szkoły oraz przybyłych miłośników literatury.

 

 

 

<<galeria>>

 

 

W. Wąsik

 

 

 

Szlakiem Orlich Gniazd

 

Od 22 do 25 października 2012 roku Szlakiem Orlich Gniazd podążali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego. Wycieczkę zorganizowało Starostwo Powiatowe we Włocławku w ramach programu „Równe szanse dla młodych mieszkańców powiatu włocławskiego”. Wyjazd był nagrodą za osiągnięcia i udział  w zajęciach unijnych.

Trzydziestu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej wzięło udział w czterodniowej, niezwykle intensywnej i atrakcyjnej wycieczce. Wśród uczestników znaleźli się także uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Lubrańcu i Kowalu.

Naszą podróż zaczęliśmy od zwiedzania Częstochowy, a przede wszystkim Jasnej Góry, najważniejszego miejsca kultu maryjnego w Polsce. Następnie udaliśmy się do ośrodka „Radość” w Poraju, gdzie „ku naszej radości” mogliśmy odpocząć i zregenerować siły przed kolejnymi, bogatymi w atrakcje, wyprawami.

Kolejne dwa dni spędziliśmy na zwiedzaniu zamków i jaskiń. Widzieliśmy między  innymi ruiny zamków w Olsztynie, Mirowie i Ogrodzieńcu. Co ciekawe, w tym ostatnim Andrzej Wajda kręcił sceny do swojego filmu pt.: „Zemsta”. Odnowiony i wyrestaurowany okazał się jedynie zamek w Bobolicach, który zachwycał swym bogactwem i przepychem.

Celem naszej wycieczki było także zwiedzenie rekonstrukcji średniowiecznego Grodu na Górze Birów, który spłonął w XIV wieku. Pracownik obiektu opowiedział nam ciekawą historię dotyczącą egzystencji  mieszkańców tego miejsca, a także pokazał znalezione przez archeologów pozostałości narzędzi i przedmiotów codziennego użytku.

Nic jednak nie dało uczestnikom większej frajdy jak pasja, którą zaraził nas przewodnik. Miłośnicy gór mogli więc podziwiać Sokole Góry będące elementem krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Odwiedziliśmy liczne groty i jaskinie, między innymi Jaskinię Olsztyńską. Okoliczne jaskinie są ciekawym zjawiskiem ze względu na nacieki kalcytowe, które tworzą na ścianach niezwykłe malowidła.

Ostatnim miejscem naszej wyprawy była dawna stolica Polski, czyli Kraków. A jeśli Kraków, to nie mogło się obyć bez zwiedzania Zamku na Wawelu. Naszym oczom ukazały się piękne komnaty ze swą renesansową i barokową sztuką. Mogliśmy podziwiać arrasy i fryzy podstropowe, a także inne pozostałości sprzed kilku wieków. Na Wawelu znajduje się również katedra, w której odbyła się koronacja Władysława Łokietka. Największe jednak wrażenie zrobiła na nas konfesja św. Stanisława i sarkofagi królów Polski. Mogliśmy obejrzeć także krypty i grób prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonki. Drogą Królewską przeszliśmy na Rynek, gdzie ukazał nam się Kościół Mariacki, Sukiennice i pomnik Adama Mickiewicza. Przewodniczka pokazała nam niezwykłe zabytki architektoniczne, jakimi są Kościół św. Piotra i Pawła i sąsiedni Kościół św. Andrzeja. Wśród znanych miejsc w Krakowie nie mogło oczywiście zabraknąć Collegium Maius. Absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszego w Polsce, byli tacy znani Polacy, jak Mikołaj Kopernik czy Jan Paweł II.

Naszą przygodę zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem pod pomnikiem Adama Mickiewicza i udaliśmy się w długą drogę powrotną do domu. Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do Izbicy. Prawdziwa okazała się tu stara mądrość „podróże kształcą”, gdyż

wycieczka okazała się niezwykłym i pouczającym doświadczeniem.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu we Włocławku i Pani Dyrektor Alicji Sadowskiej  za tak cenną lekcję dla naszej młodzieży. Mamy również nadzieję, że podobnych wycieczek nie zabraknie w przyszłości.

 

 

 

<<galeria>>

 

A. Szymkowiak

 

 

W Nagrodę do Brukseli

 

O tym, że watro brać udział w konkurach przedmiotowych słyszycie wielokrotnie od Waszych nauczycieli. Padają argumenty o poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu zainteresowań, pogłębianiu wiedzy przydatnej na egzaminie maturalnym, czy też o sprawdzaniu się w sytuacjach stresowych przed tym najważniejszym egzaminem. Do tej listy Wasz kolega z klasy III b Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, Juliusz Pastucha, mógłby dodać kolejne argumenty – dla niego udział w jednym z konkursów stał się również możliwością zwiedzenia części Europy i poznania ciekawych osób.

Jak to się stało? Otóż jesienią ubiegłego roku Julek brał udział w konkursie „Europa Regionów” organizowanym przed I LO im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, pod patronatem europosła Tadeusza Zwiefki. Jego esej na temat polityki energetycznej UE, Partnerstwa Wschodniego oraz paktu fiskalnego okazał się jednym z najlepszych zapewniając mu tym samym awans do finału, w którym w auli I LO w Inowrocławiu, przed salą pełną słuchaczy  musiał wygłosić przemówienie na wylosowany temat dotyczący praw obywateli UE. Zadanie niełatwe, lecz Julek wypełnił je znakomicie, wygrywając jedną z nagród głównych konkursu, czyli 4-dniowy wyjazd do Brukseli jesienią 2012 r.! Przeczytajcie relację Waszego kolegi z wyjazdu, który miał miejsce na początku października:

„Wieść o nagrodzeniu mnie wyjazdem do Brukseli na zaproszenie europosła Tadeusza Zwiefki spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Byłem bardzo szczęśliwy, ale jednocześnie miałem pewne obawy, ponieważ nigdy nie podróżowałem tak daleko. Jednakże teraz, kiedy już wróciłem do domu, mogę szczerze powiedzieć – było warto!

Podróż do Belgii trwała 14 godzin. Pomimo, że byłem zmęczony podróżą, z wielkim podekscytowaniem przyglądałem się pierwszym zarysom miasta. Przy okazji dowiedziałem się o nim kilku ciekawostek i legend, opowiadanych przez naszą przewodniczkę. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od zakwaterowania w hotelu. Po rozpakowaniu i krótkim odpoczynku, szturmem ruszyliśmy do jednego z głównych celów naszej wycieczki – Parlamentu Europejskiego, który wyglądał, tak, jak go sobie wyobrażałem – wielki, szklany budynek. Spotkaliśmy się tam z fundatorem naszej wycieczki, panem Tadeuszem Zwiefką, który opowiadał o życiu europosła i funkcjach Unii Europejskiej. Po spotkaniu każdy miał okazję z panem Zwiefką porozmawiać, z czego i ja skorzystałem. Niestety, nie mieliśmy okazji zobaczyć Sali Plenarnej, która była w tamtym momencie restaurowana.

Po wizycie w Parlamencie, ruszyliśmy na stare miasto Brukseli. Wieczorem zjedliśmy razem z panem Zwiefką kolację na mieście, w pewnej przytulnej restauracji. Później, otrzymaliśmy czas wolny na zwiedzanie okolicy na własną rękę. Wtedy właśnie zaprzyjaźniłem się z kilkoma osobami z mojej grupy, jako że byłem sam i nikogo nie znałem. Razem chodziliśmy krętymi, ciasnymi uliczkami starego miasta, oglądając wszelakiego rodzaju sklepy, głównie oferujące rzeczy najbardziej związane z Brukselą i Belgią Zwiedzanie szło nam tak gładko, że w pewnym momencie się zgubiliśmy, ale na szczęście zachowaliśmy stalowe nerwy i wróciliśmy trochę spóźnieni do hotelu. To były niezapomniane chwile.

Drugi dzień upłynął pod znakiem wyjazdu do miast w pobliżu Brukseli – Brugii i Gandawy. Nasza przewodniczka opowiadała nam o wszystkich ciekawostkach tychże miast, począwszy od ich legend, po historie średniowiecznych katedr, których widok naprawdę zapierał dech w piersiach. Po całym dniu chodzenia nogi mi odmawiały posłuszeństwa, ale byłem bardzo zadowolony. Wieczory w Belgii upływały na rozmowach z kolegami z mojego pokoju, a także wspólnych wypadach na miasto. To były naprawdę wspaniałe momenty, które najchętniej wspominam z całej wycieczki.

Trzeci dzień był w zasadzie dniem pożegnania. Dostaliśmy ostatnią okazję na wyjście na miasto, dokonanie ostatnich zakupów. Czas ten szybko minął i nim się obejrzeliśmy, jedliśmy już nasz obiad w polskiej restauracji, żegnając się z panem Zwiefką.             

Wyjazd do Brukseli był dla mnie wyjątkowo udany i pamiętny. Pomimo, że to miasto wcale się tak bardzo nie różni od naszych większych, polskich miast, to ludzie, ulice, dosłownie wszystko, co składało się na klimat tamtego miasta, wywarło na mnie ogromne wrażenie. Gdybym miał taką możliwość, na pewno bym to powtórzył. Szczerze polecam!”

 

 

<<galeria>>

 

M. Przybylska; J. Pastucha

 

 

 

 III Szkolny marsz kondycyjny

 

W dniach 15-16 września 2012 młodzież z klas Ia i IIa o profilu politechniczno-obronnym uczestniczyła w III marszu kondycyjnym wokół Jeziora Długie. Marsz rozpoczęliśmy  zbiórką przed szkołą w sobotę, aby o godzinie 9.00 wyruszyć w drogę.

Pierwszy etap wyprawy prowadził wzdłuż ścieżki rowerowej do wsi Długie, gdzie zrobiliśmy postój przy pomniku Matki Chopina – Tekli Justyny z Krzyżanowskich. Po ok. 5 minutach dotarliśmy do jeziora, gdzie uczennice odczytały przygotowane wcześniej referaty o historii Kujaw, a szczególnie okolicy, w której się znajdowaliśmy. Był to bardzo pouczający krótki przystanek, gdyż musieliśmy wyruszyć dalej w kierunku pola namiotowego.

Po dotarciu na miejsce podzieliliśmy się na 3 grupy, z której każda miała przydzielone odrębne zadania porządkowe. Wesoło spędziliśmy kilka godzin nad brzegiem jeziora podczas zawodów sportowych i przy ognisku. Tradycyjnie już wszyscy uczestnicy wpisali się na pamiątkowym hełmie, który jako „puchar” przechodni otrzymała zwycięska drużyna we wszystkich konkurencjach sportowych ( przeciąganie liny, podbijanie piłki, rzuty do kosza ).  Niestety wkrótce trzeba było wyruszyć w dalszą drogę.

Ostatni odcinek był najdłuższy, ale ładna pogoda nie pozwalała dać się we znaki zmęczeniu. Późnym popołudniem dotarliśmy do celu, miejsca noclegu – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brdowie. Okazało się, że mamy niezłą kondycję, ponieważ po kolacji miały miejsce międzyklasowe rozgrywki w piłkę siatkową. Z wynikami różnie to było, szala zwycięstwa przechylała się to w stronę Ia, to IIa i ostatecznie trudno mówić o przegranych.

Następnego dnia wczesnym rankiem, tuż po śniadaniu o godzinie 8.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Opuszczając Brdów, udaliśmy się w kierunku wsi Psary. Tym razem trasa prowadziła nad samym brzegiem jeziora. Przepiękna okolica, widok z góry na skąpane w słońcu jezioro sprawiły, że niechętnie wracaliśmy. Po krótkim przystanku we wsi Gaj przy grobowcu megalitycznym pokonaliśmy ostatni odcinek marszu.

Mimo bolących nóg, niewyspania postanowiliśmy, że na pewno nie był to ostatni marsz kondycyjny… 

 

M. Sadowska

 

 

 

<<galeria>>

 

 

 

Wizyta młodzieży z Uberlingen

 

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej spotkali się już po raz czternasty z młodzieżą ze Szkoły Realnej z Niemiec znad przepięknego Jeziora Bodeńskiego. Było to możliwe dzięki wieloletniej, owocnej współpracy dyrektorów obu szkół p. Alicji Sadowskiej  i p. Karla Heppa. Spotkanie rozpoczęło się w radosnej atmosferze 17.05.2012 na lotnisku w Krakowie-Balice, a zakończyło ze łzami smutku 24.05.2012 na lotnisku w Poznaniu. Pod opieką p. Janusza Nadolnego i p. Magdaleny Sadowskiej oraz p. Coranny Hillebrand i p. Wolfganga Meinecke rozpoczęła się przygoda na południu Polski. Pierwszego dnia młodzież zwiedzała dawną stolicę Polski – Kraków, tj. Wawel, Planty, Stare Miasto, Kościół Mariacki. Następnie udali się do Zakopanego, gdzie najpierw podziwiali panoramę miasta ze szczytu Gubałówki, następnego dnia maszerowali 18 km nad Morskie Oko. Trud wędrówki wynagrodziły malownicze widoki nad jeziorem oraz szalona zabawa w śniegu. Ciężko było opuszczać podnóże Rysów. Jednak niedzielna wyprawa Doliną Strążyską do wodospadu tuż pod Giewontem przywróciła radosną atmosferę w grupie. Około południa pożegnaliśmy nasze piękne Tatry, które zachwyciły bezgranicznie swym urokiem zarówno młodzież jak i opiekunów. Po długiej lecz przyjemnej podróży autokarowej grupa dotarła do Izbicy Kujawskiej, gdzie oczekiwali już rodzice .

Następnego dnia integracja odbyła się przed południem w szkole podczas zajęć lekcyjnych, a po południu dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Koło w Gaju w Szkółce Leśnej w Kiejszach. Polscy uczniowie wystawili sztukę pt. „Czerwony Kapturek” w języku niemieckim, zorganizowali gry i zabawy w lesie oraz śpiewali piosenki przy akompaniamencie gitary zajadając kiełbaski przy ognisku.

Kolejny dzień, tzw. „dzień rodzinny” organizowany był przez rodziców polskich uczniów. Miało miejsce także spotkanie w Starostwie Powiatowym we Włocławku oraz wycieczka do miasta Kopernika – Torunia. W czwartek rano nadszedł trudny czas rozstania, ale tylko na rok…

Spotkanie polsko-niemieckiej młodzieży to nie tylko dobra zabawa. Jest to także praktyczna nauka o tym, że dzięki przyjaźni i serdeczności można pokonać wszelkie bariery, przestać żyć przeszłością i niszczyć wszelkie uprzedzenia.

 

<<galeria>>

 

 

Wyjazd finansowany był przez
Polsko-Niemiecką Współprace Młodzieży

 

M. Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum...>>

 

 

 

 

Uczniowie z najwyższą średnią  ocen

w I semestrze
 roku szkolnego 2013/2014

 

Liceum Ogólnokształcące

 

Filip Kostecki II a       5,1

Alicja Wochna IIb        5,1

Konrad Sadowski   Ia      5,06

Patrycja Matusiak  II a     4,9

Sebastian Nowakowski II a 4,9

Sylwia Kuropatwińska  Ia   4,8

Emilia Matusiak IIIb   4,7

Dagmara Waga Ia     4,7

Dorota Konopińska IIIa  4,6

Magdalena Jarmużewska IIb   4,55

Karolina Kubiatowska IIIb   4,5

Oliwia Pastucha  Ia   4,5

Patrycja Szczepańska IIIb   4,5

Karolina Zielińska II a  4,4

Patryk Gamalczyk II a     4,4

Małgorzata Koralewska IIIb   4,4

Filip Gralak II a   4,4

Daria Dadzibóg IIb  4,3

Kinga Dadzibóg II a  4,3

Dorota Kubiak IIIb   4,3

Magdalena Bandyszewska IIIb 4,3

Karolina Węgielewska IIb    4,2

Marta Michel II a   4,2

Katarzyna Niedźwiedzińska IIIb 4,1

Julita Pyzder IIIb      4,1

Patrycja Sikorska IIIa   4,1

Konrad Winiecki IIIb   4,1

Łucja Banasiak IIIb   4,0

Paulina Chwiałkowska IIIb    4,0

Daria Kędzierska IIb    4,0

Katarzyna Kubiak IIIb    4,0

Ewelina Piasecka IIa   4,0

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Edyta Przystawska Iz    4,6

Karolina Różańska IIz  4,4

Klaudia Kurzawa IIz  4,2

Daria Lewandowska IIz   4,2

Paulina Pawłowska IIz 4,1

Daria Murawska IIz   4,0

 

Liceum Ogolnokształcace
dla Dorosłych

 

Ilona Sobczyńska I LD     4,63

Kinga Gralak I LD    4,54

Genowefa Wesołowska-Tymczyszen II LD    4,5

Edyta Pruczkowska I LD   4,45

Monika Gołębiowska I LD     4,27

 

 

 

Uczniowie z najwyższą średnią  ocen

w roku szkolnym 2012/2013

 

Liceum Ogólnokształcące

 

Joanna Olejnicka – IIIb- 5,13

Patrycja Matusiak- Ia- 5,13

Dororta Konopińska IIa - 5,07

Justyna Czupryniak –IIIb – 5,06

Alicja Wochna Ib- 5,06

Filip Kostecki Ia- 5,0

Anna Budka- IIIb- 5,0

Emilia Matusiak – IIb -5,0

Magdalena Jarmużewska Ib- 5,0

Katarzyna Kotlińska – IIIb- 4,94

Paulina Dadzibóg – IIIb- 4,94

Izabela Kotkowska –IIIb- 4,94

Sebastian Nowakowski Ia- 4,9

Filip Gralak Ia- 4,81

Daria Dadzibóg Ib- 4,76

Patrycja Szczepanska IIb- 4,76

Weronika Baldys IIIb- 4,75

Małgorzata Koralewska IIb-4,71

Konrad Winiecki - IIb-4,71

Dominika Kołucka – IIIb- 4,75

Olga Jędrzejewska- IIIb- 4,69

Magdalena Kucińska -IIIb- 4,69

Katarzyna Mostowska IIIb -4,69

Patrycja Sikorska- IIa-4,64

Kinga Dadzibóg- Ib-4,63

Magdalena Bandyszeska- IIb-4,57

Paulina Chwiałkowska IIb- 4,57

Karolina Kubiatowska IIb - 4,56

Maria Swat Ib- 4,56

Karolina Węgielewska Ib- 4,5

Weronika Żabierek Ib - 4,5

Natalia Kołodziejska - IIIa- 4,5

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Wrzesiński Łukasz - 4,9

Pruczkowska Edyta - 4,8

Modelska Edyta- IIbz- 4,8

Kurtysiak Magdalena- IIbz- 4,6

Majchrzak Wioleta - IIbz- 4,6

 

 

 

 

Uczniowie z najwyższą średnią  ocen w roku szkolnym 2011/2012

 

Liceum Ogólnokształcące

 

średnia ocen powyżej 4,75
 

Justyna Czupryniak –IIb – 5,1

Anna Budka- IIb- 5,1

Emilia Matusiak- Ib- 5,1

Katarzyna Kotlińska – IIb- 5,0

Natalia Kołodziejska - IIa- 5,0

Angelika Stanisławiak – IIIb -4,9

Izabela Kotkowska –IIb- 4,9

Paulina Dadzibóg – IIb- 4,8

Joanna Olejnicka – IIb- 4,8

Dominika Kołucka – IIb- 4,8

Dorota Konopińska- Ia - 4,8

 

 

 

 

średnia ocen od 4,5- 4,7

Katarzyna Mostowska- IIb

Magdalena Pietrzak- IIb

Magdalena Kucińska- IIb

Katarzyna Woźniak- IIb

Olga Jędrzejewska- IIb

Patryk Wojciechowski- IIb

Patrycja Sikorska- Ia

Konrad Winiecki- Ib

Patrycja Szczepańska- Ib

Karolina Kubiatowska- Ib

Natalia Kwieciszewska- Ib

 

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

średnia ocen powyżej 4,0

 

Łukasz Wrzesiński – IIaz – 5,0

Kurtysiak Magdalena- Ibz- 4,8

Pruczkowska Edyta- Ibz- 4,8

Matuszewski Łukasz- Iaz- 4,4

Dadzibóg Marta - Ibz - 4,2

Zielonka Żaneta- Ibz- 4,2

Majchrzak Katarzyna - Ibz- 4,1

Majchrzak Wioleta - Ibz- 4,1

 

 

 

 

 

Uczniowie z najwyższą średnią  ocen w roku szkolnym 2010/2011

 

Liceum Ogólnokształcące

 

średnia ocen  5,0
 

Czupryniak Justyna - Ib

Kotkowska Izabela -Ib

Olejnicka Joann - Ib

Kurlapski Patryk - IIa

 

 

średnia ocen powyżej 4,5

 

Patrycja Lubińska - IIb

Kozłowska Kinga - IIb

Stanisławiak Angelika -IIb

Natalia Kołodziejska - Ia

Kurlapska Paulina IIb

Katarzyna Kotlińska – Ib

Kołucka Dominiaka - Ib

Jędzrzejewska Olga - Ib

Budka Anna - Ib

Kordyl Malwina - IIb

Andrzejewska Daria - IIb

Dadzibóg Paulina - Ib

Mostowska Katarzyna - Ib

Kordyl Anita - IIb

Rybczyński Aleksander - IIb

Sikorska Anna - IIa

Wojciechowski Patryk - Ib

Woźniak Katarzyna - Ib

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

 

średnia ocen powyżej 4,0

 

Łukasz Wrzesiński – Iaz

 

 

Konkursy i olimpiady

 

 

ALFIK  MATEMATYCZNY

 

M. Miętkiewicz -  najlepszy wynik w szkole

A. Polichnowska  - najlepszy wynik w szkole

A. Sikorska  -  najlepszy wynik w szkole

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 III miejsce

 

P.Kurlapski, M. Jankowska, M. Łukaszewska

 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH W KONINIE

III miejsce w grupie

 

K. Kostecka; K. Lewandowska, P. Pawlicka, M. Łukaszewska

 

VIII OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

 

M. Proszowska i G. Andrzejewska uczestniczyły w eliminacjach okręgowych

 

OLIMPIADA GEOGRAFICZNO

 

D. Wisniewski zakwalifikował sie do II etapu okręgowego

 

 

KONKURS RECYTATORSKI
IM F. BECIŃSKIEGO

 

K. Mętlewicz zdobył wyróżnienie

 

KONKURS BIBLIJNY W KONINIE

III miejsce

 

K. Mętlewicz

 

 

 

Sport

 

Sukcesy odnosimy również na szczeblu sportowym

 

 

2010/2011

 

I miejsce– Indywidualne Biegi Przełajowe  w Kowalu w ramach Licealiady

/ Nina Kolterman  /.-

I miejsce -VIII Powiatowy Choceński Bieg Uliczny / Nina Kolterman  /. 

I miejsce- VIII Powiatowy Choceński Bieg Uliczny / Piotr Sobczyński  /. 

V miejsce– VIII Powiatowy Choceński Bieg Uliczny / Dawid Nowakowski /.

 I miejsce- VIII Powiatowy Choceński Bieg Uliczny / drużynowo  /. 

IV miejsce– IV  Drużnowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt

III miejsce– Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Koszykowej Chłopców w ramach licealiady

II miejsce – VII  Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców

/ Kamil Porosa , Arkadiusz Mójta

 

 

2009/2010

 

I miejsce  – V Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców

I miejsce  –  Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców w ramach Licealiady

II miejsce  –  Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców  w ramach Licealiady

I miejsce  Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Chłopców 2008/2009

I miejsce   – Indywidualne Biegi Przełajowe  w Kowalu w ramach Licealiady (Nina Kolterman )

III miejsce  Indywidualne Biegi Przełajowe  w Kowalu w ramach Licealiady (Beata Różańska).

I miejsce   – Powiatowy Choceński Bieg Uliczny (Nina Kolterman ).

III miejsce  – Powiatowy Choceński Bieg Uliczny (Katarzyna Ogrodowczyk).

III miejsce  – Powiatowy Choceński Bieg Uliczny (drużynowo).

III miejsce  – Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Dziewcząt 2008/2009.

 

 

2008/2009

 

I miejsce  – Indywidualne Biegi Przełajowe  w Kowalu w ramach Licealiady  / Nina Kolterman /

I miejsce  – Powiatowy Choceński Bieg Uliczny / Nina Kolterman  /. 

I miejsce  – III Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora ZS w Chodczu      / Nina Kolterman/ 

I miejsce  – III Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora ZS w Chodczu    / drużynowo -   dziewczęta / 

I miejsce  – IV Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców

II miejsce  – Powiatowe Sztafetowe Biegi w Kowalu w ramach Licealiady / drużynowo,   dziewczęta /

 III miejsce  – Powiatowe Sztafetowe Biegi w Kowalu w ramach Licealiady / drużynowo,     chłopcy /

III miejsce  – Powiatowy Choceński Bieg Uliczny / drużynowo - dziewczęta /

IV miejsce  – III Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora ZS w Chodczu     /A. Gołębiewska /.

IV miejsce  – III Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora ZS w Chodczu    / drużynowo -   chłopcy / 

 

 P. Frankowski

 

 

2007/2008

 

I miejsce  – II Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora ZS w Chodczu  (A. Gołębiewska)

II miejsce – Indywidualne Biegi Przełajowe  w Kowalu ( A. Gołębiewska )

II miejsce  – II Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora ZS w Chodczu ( drużynowo, dziewczęta )

III miejsce – Powiatowy Choceński Bieg Uliczny ( A. Gołębiewska )

III miejsce  – II Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora ZS w Chodczu  ( drużynowo, chłopcy)

VI miejsce – Powiatowy Choceński Bieg Uliczny ( M. Pankiewicz )

VI miejsce – II Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora ZS w Chodczu  ( M. Miarecki

V miejsce –  Powiatowe Sztafetowe Biegi w Kowalu ( dziewczęta )

V miejsce –  Powiatowe Sztafetowe Biegi w Kowalu ( chłopcy )

P. Frankowki

 

2006/2007

 

  I miejsce – Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

  I miejsce – Indywidualne Biegi Przełajowe w Chodczu ( A. Gołębiewska )

 II miejsce – Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Koszykowej Chłopców

III miejsce – Drużynowe Biegi Przełajowe w Chodczu

III miejsce – Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców

III miejsce – Futsal w Kowalu

IV miejsce – Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt

III miejsce – Powiatowy Turniej Koszykówki Dziewcząt

III miejsce – Indywidualne Biegi Przełajowe ( A. Gołębiewska )

 V miejsce –  Halowy Turniej Piłki Nożnej w Lubrańcu

 

2005/2006

 

 I miejsce – Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

 I miejsce – Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Koszykowej Chłopców w ramach licealiady

II miejsce – Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Chłopców

II miejsce – Półfinały Licealiady Rejonu Włocławskiego w Koszykówce Chłopców

II miejsce – Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Koszykowej Chłopców

III miejsce – Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców

V miejsce – Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców

IV miejsce – Ćwierćfinał Licealiady Województwa w Ksoszykówce Chłopców

 

 

2004/2005

 

 I miejsce – Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym

III miejsce – Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców

III miejsce – Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Koszykowej Chłopców

IV miejsce – Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt

 

2003/2004

 

 I miejsce – Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej

II miejsce – Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Chłopców

II miejsce – Mistrzostwa Powiatu  w Piłce Koszykowej Chłopców

IV miejsce – Półfinały Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Piłce Ręcznej

 

 P. Frankowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księga Gości

 

 

 



 

 

Szkoły Partnerskie

 

 

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

 

Realschule Uberlingen
Niemcy

 

PWSZ we Włocławku

 

WSHE we Włocławku

 

PWSZ w Koninie

 

Społeczna Akademia Nauk filia w Kole