Informacje dla absolwentów

 

 

 

UWAGA!!!

 

Absolwenci Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

W dniu 30.05.2015r. organizowany jest zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia szkoły.

 

Szczegółowe informacje!!

 

Kontakt e-mail: loizbica@poczta.onet.pl

tel/fax 54 2866053

 

 

 

 

 

 

Goethe

"Żyjemy tylko wtedy,

kiedy cieszymy się

ludzką życzliwością"

 

 

Dyrektor Zespołu im Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej i Komitet Organizacyjny III Zajazdu Absolwentów A.D. 2005 roku pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom uroczystości.

Szczególne podziękowania kierujemy do P.P. Profesorów, z którymi dane nam było się spotkać w tym historycznym dniu z Okazji Jubileuszu 60 - lecia istnienia szkoły.

Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe Absolwentów

 

 

 

Zamieszczamy również erratę do publikacji wydanej z okazji Jubileuszu 60-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, która z przyczyn od nas niezależnych nie została dołączona do wydawnictwa

Z poważaniem.

 

strona

wiersz

jest

ma być

17

5 od dołu

niekończącą wędrówką

niekończąca

25

13 od góry

sadziłem

sądziłem

32

od góry

Kujawskie

Kujawskiej

33

12 od dołu

Butowski

Batowski

36

9 od dołu

sukcesie

Sukcesem

51- 52

błąd w nazwisku

Wysłołuch

Wysłouch

97

w wykazie nauczycieli został pominięty ks. Michał Styczyński

64

4 od góry

na oglądałam

naoglądałam

100

23 od dołu

Maria

Marian

101

4 od dołu

Alin

Alina

102

1 od dołu

Czamecka

Czarnecka

102

7 od dołu

Zielarska

Ziętarska

104

11 od góry

helena

Helena

104

14 od dołu

Czesłaa

Czesława

106

12 od góry

Łaniczak

 Ławnicza

106

4 od dołu

Adainek

Adamek

109

1 od dołu

Michalin

Michalina

109

2 od dołu

Lesława

Lesław

114

4 od dołu

Grylewicz

Gryglewicz

114

2 od dołu

Hemacka

Hernacka

114

10 od dołu

Komacka

Kornaka

116

8 od góry

Grylewicz

Gryglewicz

116

2 i 5 od dołu

Krystyn

Krystyna

117

4 od góry

Skoczyłaś

Skoczyłaś

117

16 od góry

Wodniaka

Wodnicka

119

1 od dołu

Imbiorowicz

Imbiorkiewicz

120

14 od góry

Zielarska

Ziętarska

123

12 od dołu

Jóczak

Idczak

129

16 od góry

Gómiak

Górniak

130

5 od dołu

Arkadiusz

Arkuszewska

130

2 od dołu

Jolczak

 Idczak

131

8 od góry

Samocińska

Sarnocińska

132

10  od dołu

Renat

Renata

132

15 od dołu

Adamczeska

Adamczewska

136

7 od góry

Modzrzejewska

Modrzejewska

140

16 od dołu

Krzysztof

Michał

 

 

 

 

Fotogaleria z III Zajazdu Absolwentów

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

 

 

Izbica Kujawska 04.06.2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Księga Gości